Wykonanie opracowania „Określenie wielkości progów opadowych, które były czynnikami sprawczymi uruchamiania się osuwisk w XX i XXI w na obszarze Karpat”