Usługi ciągłej lokalizacji i monitorowania 68 pojazdów samochodowych za pomocą urządzeń GPS, które są już zamontowane (urządzenia GPS JMJ 708-03) w w/w pojazdach.