Wykonanie analiz oznaczeń pierwiastków chemicznych w próbkach skał