Usługa konserwacji i serwis systemów sygnalizacji włamania i napadu na obiektach Zamawiającego w Warszawie