Sukcesywna dostawa pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych wraz z ich wywozem dla PIG-PIB w Warszawie, ul. Rakowiecka 4