Informujemy, że w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w postępowaniach powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, (tzw. „postępowania unijne”) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej. Oznacza to, że JEDZ, będzie mógł być przesłany jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Zachęcamy do zapoznania się instrukcję składania JEDZ zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Dostawa sprzętu serwerowego dla PIG-PIB

 
Download this file (ogloszenie o zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[1]361 kB30.11.2017
Download this file (SWIZ.pdf)SIWZ[2]674 kB30.11.2017
Download this file (wyjasnienia.pdf)Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ[3]659 kB06.12.2017
Download this file (Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[4]209 kB06.12.2017
Download this file (sprostowanie do wyjasnien.pdf)Sprostowanie do wyjaśnień[5]243 kB06.12.2017
Download this file (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert[6]581 kB11.12.2017
Download this file (zawiadomienie strona.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[7]1097 kB14.12.2017