Dostawa 2 sztuk zestawów pomiarowych GNSS RTK z modułami GSM/GPRS i systemem niezależnego zasilania z baterii słonecznych w szczelnej zabudowie chroniącej przed dostępem osób niepowołanych.