Dostawa wysokoobrotowej wirówki przepływowej (centryfugi) wraz z oprzyrządowaniem