Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i urządzeń pomiarowych dla PIG-PIB