Zamawiający informuje, że od dnia 4 sierpnia 2021 r. postępowania prowadzone przez PIG-PIB zamieszczane są na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi/proceedings

Zakup licencji oprogramowania służącego do wizualizacji, interpretacji i modelowania wgłębnej budowy geologicznej