Zakup licencji oprogramowania służącego do wizualizacji, interpretacji i modelowania wgłębnej budowy geologicznej