Dostawa zestawu do naziemnego, topograficznego skanowania laserowego 3D wraz z akcesoriami, osprzętem i oprogramowaniem dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego