Zamawiający informuje, że od dnia 4 sierpnia 2021 r. postępowania prowadzone przez PIG-PIB zamieszczane są na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi/proceedings

Dostawy sukcesywne odzieży terenowej i ochronnej dla PIG-PIB z podziałem na 3 części