Zamawiający informuje, że od dnia 4 sierpnia 2021 r. postępowania prowadzone przez PIG-PIB zamieszczane są na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi/proceedings

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do kotłowni Archiwum Próbek Geologicznych Narodowego Archiwum Geologicznego w miejscowościach: Leszcze, Halinów i Szurpiły oraz stacji hydrogeologicznej PIG-PIB w Sidorówce