Zamawiający informuje, że od dnia 4 sierpnia 2021 r. postępowania prowadzone przez PIG-PIB zamieszczane są na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi/proceedings

Dostawa systemu rozproszonej rejestracji sejsmicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem oraz przeszkolenie personelu

Link do prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a7acac2a-8690-4e40-ac07-40bc69fef760