Zamawiający informuje, że od dnia 4 sierpnia 2021 r. postępowania prowadzone przez PIG-PIB zamieszczane są na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi/proceedings

Dostawa samochodu osobowo-dostawczego (minibus 8-osobowy z przestrzenią ładunkową) dla potrzeb PIG-PIB.