Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego do badania próbek środowiskowych wraz ze stacją roboczą i oprogramowaniem do analizy obrazu