Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), uprzejmie informujemy, że otwarcia ofert w postępowaniach prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, będą odbywać się poprzez transmisje online.

W celu uczestniczenia w otwarciu ofert drogą online prosimy o skorzystanie z adresu: https://conf.pgi.gov.pl/c/bzp

Budowa magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach w ramach zadania pn.: „Wsparcie zadań PSG w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych PIG-PIB”

Zamawiający informuje, iż z przyczyn technicznych (ze względu na ich obszerność) załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia zostają zamieszczone i udostępnione przez Zamawiającego na serwerze FTP.

Link: https://cloud.pgi.gov.pl/BUDOWA

Użytkownik: budowa

Hasło: budowa

 

Zamawiający informuje, iż dodaje załączniki do wyjaśnień z dnia 03.01.2020 r.

Link: https://cloud.pgi.gov.pl/BUDOWA/zalaczniki_do_odpowiedzi_z_dnia_03012020.zip

 

UWAGA

Zamawiający informuje, iż w dniu 27.01.2020 r. dokonał zmiany treści załącznika Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z tabelami elementów scalonych

 
Download this file (2019-OJS205-498303-pl.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[1]161 kB23.10.2019
Download this file (SIWZ.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[2]1113 kB23.10.2019
Download this file (espd-request.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ[3]88 kB23.10.2019
Download this file (espd-request.xml)Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ xml - załącznik nieaktualny[4]133 kB04.12.2019
Download this file (zal edytowalne.docx)Załączniki nr 3-9 do SIWZ w wersji edytowalnej[5]46 kB23.10.2019
Download this file (klucz publiczny.zip)Klucz publiczny[6]0.7 kB23.10.2019
Download this file (zmiana.pdf)Zmiana treści SIWZ[7]54 kB13.11.2019
Download this file (ogl o zmianie.pdf)Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji[8]69 kB18.11.2019
Download this file (zmiana 2.pdf)Zmiana treści SIWZ[9]342 kB04.12.2019
Download this file (espd-request 2.xml)Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ xml - załącznik aktualny[10]136 kB04.12.2019
Download this file (ogl o zmianie 2.pdf)Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji[11]69 kB10.12.2019
Download this file (odpowiedzi 03.01.pdf)Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ[12]2230 kB03.01.2020
Download this file (zal do pytania nr 303.pdf)Załącznik do wyjaśnień - załącznik do pytania nr 303[13]1485 kB03.01.2020
Download this file (opz po zmianie.pdf)Załącznik do wyjaśnień - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie[14]146 kB03.01.2020
Download this file (zal 5 i 6b.docx)Załącznik do wyjaśnień - załącznik nr 5 i 6b do SIWZ[15]24 kB03.01.2020
Download this file (2020-OJS004-004145-pl.pdf)Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji[16]78 kB07.01.2020
Download this file (zmiana 14.01.pdf)Zmiana treści SIWZ[17]284 kB14.01.2020
Download this file (2020-OJS011-020887-pl.pdf)Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji[18]69 kB16.01.2020
Download this file (wyjasnienie i zmiana 24.01.pdf)Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ[19]555 kB24.01.2020
Download this file (Rewizje 50-53.pdf)Załącznik do wyjaśnień - Rewizje do projektu nr 50-53[20]1119 kB24.01.2020
Download this file (harmonogram, tabele 24.01.xlsx)Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z tabelami elementów scalonych[21]923 kB24.01.2020
Download this file (zmiana 27.01.pdf)Zmiana treści SIWZ[22]287 kB27.01.2020
Download this file (harmonogram, tabele 27.01.xlsx)Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z tabelami elementów scalonych[23]922 kB27.01.2020
Download this file (2020-OJS020-043704-pl.pdf)Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji[24]69 kB29.01.2020
Download this file (wyjasnienie i zmiana 30.01.pdf)Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ[25]1602 kB30.01.2020
Download this file (inf z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert[26]587 kB11.02.2020
Download this file (grupa.docx)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej[27]66 kB11.02.2020