Budowa magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach w ramach zadania pn.: „Wsparcie zadań PSG w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych PIG-PIB”

Zamawiający informuje, iż z przyczyn technicznych (ze względu na ich obszerność) załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia zostają zamieszczone i udostępnione przez Zamawiającego na serwerze FTP.

Link: https://cloud.pgi.gov.pl/BUDOWA

Użytkownik: budowa

Hasło: budowa

 

Zamawiający informuje, iż dodaje załączniki do wyjaśnień z dnia 03.01.2020 r.

Link: https://cloud.pgi.gov.pl/BUDOWA/zalaczniki_do_odpowiedzi_z_dnia_03012020.zip

 

UWAGA

Zamawiający informuje, iż w dniu 27.01.2020 r. dokonał zmiany treści załącznika Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z tabelami elementów scalonych