Informujemy, że w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w postępowaniach powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, (tzw. „postępowania unijne”) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej. Oznacza to, że JEDZ, będzie mógł być przesłany jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Zachęcamy do zapoznania się instrukcję składania JEDZ zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 
Download this file (Ogloszenie o zamowieniu.pdf)Ogloszenie o zamowieniu.pdf[1]1467 kB11.09.2017
Download this file (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[2]1838 kB11.09.2017
Download this file (Wyjasnienie i zmiana SIWZ.pdf)Wyjasnienie i zmiana SIWZ.pdf[3]4412 kB14.09.2017
Download this file (Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf)Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf[4]1376 kB14.09.2017
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[5]874 kB19.09.2017
Download this file (Wybor - informacja.pdf)Wybor - informacja.pdf[6]599 kB21.09.2017