Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługa odbioru oraz usług pienięznych przekazów pocztowych na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego