Usługi całodobowej ochrony osób, terenu, obiektów i mienia wraz z monitoringiem systemów alarmowych Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB OGM) przy ul. Kościerskiej 5 w Gdańsku