Zamówienie na usługi społeczne: Usługa hotelowa obejmująca nocleg i wyżywienie w Szczawnicy podczas konferencji z zakresu kartografii geologicznej Karpat i ich przedpola w dniach 17-20 września 2019 roku