Zamówienie na usługi społeczne: Usługa hotelowa dla uczestników wycieczki finałowej ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” w Warszawie w dniach 29-31 maja 2019 r.

UWAGA! Zmieniony termin składania ofert

uaktualniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 3.1 do SIWZ formularz CENOWY