Usługi monitoringu lokalnych systemów alarmowych wraz z usługą grupy interwencyjnej w obiektach PIG-PIB w Kielnikach i Halinowie