Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), uprzejmie informujemy, że otwarcia ofert w postępowaniach prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, będą odbywać się poprzez transmisje online.

W celu uczestniczenia w otwarciu ofert drogą online prosimy o skorzystanie z adresu: https://conf.pgi.gov.pl/c/bzp

Świadczenie usług obejmujących wiercenia geologiczno-inżynierskie na potrzeby realizacji zadania państwowej służby geologicznej w rejonie Szczecina oraz Lublina i Świdnika

Zamawiający informuje, iż z przyczyn technicznych (ze względu na ich obszerność) załączniki nr 10a i 10b do SIWZ zostają zamieszczone i udostępnione przez Zamawiającego na serwerze FTP.

Link: https://cloud.pgi.gov.pl/bzp

Użytkownik: oferent

Hasło: oFerent1214!!