Wykonanie pompowań sprawnościowych wraz z opróbowaniem 100 punktów monitoringowych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w 2021 roku na obszarze całego kraju.