Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb PIG – PIB