Modernizacja systemu DIGIT wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i asysty utrzymaniowo-rozwojowej