PIG-PIB na 12. Polskim Kongresie Naftowców i Gazowników (SITPNiG)

„Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu” była wiodącym tematem 12-go Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników, który odbył się w Krakowie w dniach 16-18 maja 2018 r. Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) jako forum do dyskusji nad zagadnieniami naukowo-technicznymi i wymiany informacji o bieżącej aktywności w obrębie polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego. Nie mogło zabraknąć tam również reprezentantów PIG–PIB – w kongresie uczestniczyli dr Hubert Kiersnowski oraz mgr inż. Marcin Janas.

Podczas kongresu wygłoszono blisko 100 referatów przygotowanych m.in. przez ekspertów SITPNiG, PGNiG, PKN ORLEN, LOTOS, inżynierów i naukowców z Instytutu Nafty i Gazu-PIB, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także z innych polskich i międzynarodowych firm i organizacji. Zostały także odczytane listy skierowane do uczestników od Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa Mariusza-Oriona Jędryska.

0238

Uczestnicy 12-go Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników

Jedną z części plenarnych Kongresu poprowadził Hubert Kiersnowski. Marcin Janas wygłosił zaś referat pt. „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: postępowania przetargowe, obszary, informacje i możliwości w 2018 roku”, który miał na celu promocję obszarów przetargowych w związku z ogłoszeniem przez Ministra Środowiska kolejno 2 i 3 rundy przetargowej na koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.

0283

Jedna z sesji plenarnych, którą poprowadził pracownik PIG-PIB Hubert Kiersnowski

Warto podkreślić, że do postępowania w 2 rundzie przetargowej, która rozpoczęła się 8 maja, a zakończy 7 sierpnia 2018 roku, zostało wytypowanych 8 obszarów. Kolejnych 15 obszarów 3 rundy przetargowej zaplanowano na IV kwartał 2018 roku. Obszary przetargowe zostały wyznaczone przez geologów Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB pod względem perspektywiczności dla odkrycia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Szczegółowe informacje o tych obszarach można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska oraz na stronie PIG-PIB: www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe.html.

Jednym z ważniejszych tematów poruszanych w trakcie sesji tematycznych Kongresu był potencjał drzemiący w zapadlisku przedkarpackim i nowe metody udostępniania tamtejszych złóż gazu ziemnego. Duże zainteresowanie wzbudził projekt badawczy udostępniania złóż metanu pokładów węgla (ang. coal bed methane; CBM) realizowany przez PGNiG i PIG-PIB w Gilowicach na Śląsku.

0629

Uczestnicy Kongresu z zainteresowaniem słuchali poszczególnych prelekcji

W uchwale podsumowującej 12. Polski Kongres Naftowców i Gazowników zapisano m.in., że „Rozwój polskiego przemysłu naftowego, gazowniczego i rafineryjnego oraz dążenie do zwiększenia zasobów węglowodorowych i wykorzystania ich do poprawy bilansu energetycznego Polski powinny być nadrzędnym celem polityki surowcowej państwa wspieranym przez agendy rządowe”. Zaapelowano także do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie XIX-wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce tytułu Pomnika Historii RP w związku z przypadającą w tym roku rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

0875

Kongres był okazją do dyskusji o kierunkach rozwoju branży naftowo - gazowej

Wydarzenie było objęte patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, prof. dr hab. Mariusza-Oriona Jędryska.

Zobacz więcej informacji o 12. Polskim Kongresie Naftowców i Gazowników: https://www.sitpnig.pl/12-pknig-pl

Tekst: Marcin Janas
Zdjęcia: K. Korona, arch. SITPNiG