Jak Łagów w Górach Świętokrzyskich stał się na jeden dzień stolicą geoturystyki

W dniu 8 czerwca w Łagowie w Górach Świętokrzyskich odbyła się unikalna w skali kraju konferencja naukowa pod hasłem: Historia i walory turystyczne Łagowa. Skromny, żeby nie powiedzieć lakoniczny tytuł nie odzwierciedla jednak w pełni doniosłości i znaczenia tego wydarzenia. Po raz pierwszy bowiem stało się tak, że specjaliści z różnych dziedzin -  przyrodnicy, historycy, fizycy, samorządowcy oraz duchowieństwo, połączyli swoje starania dla kompleksowego wyeksponowania wszelkich walorów gminy. Podczas konferencji ciekawą prezentację o najnowszych odkryciach geologicznych w gminie Łagów przedstawił dr Piotr Szrek z PIG - PIB.


Okazji, które były impulsem do zorganizowania tego wydarzenia było wiele. Dwie istotniejsze to przede wszystkim fakt odzyskania z początkiem tego roku przez Łagów praw miejskich (po 149 latach) oraz wynikające z prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB badań paleontologicznych, które doprowadziły do odkryć naukowych, mających przełożenie na walory geoturystyczne.

4

Pełna sala w czasie sesji świadczyła o dużym zainteresowaniu konferencją

Afiliowane w Instytucie od wielu lat prace, doprowadziły do powstania wielu publikacji naukowych w tym takich, które zostały dostrzeżone przez media ogólnopolskie i zagraniczne (m in. znalezienie i opisanie wielkiej ryby pancernej Dunkleosteus), a tym samym stanowiły pozytywną reklamę dla gminy.

1

Prezentacja odsłonięcia w Płuckach koło Łagowa, miejsca odkrycia wielu skamieniałości ryb pancernych i procesów geologicznych

Aktualnie toczą się również rozmowy między władzami gminy, przedstawicielem Instytutu oraz Geoparku Kielce na temat stworzenia projektu geoturystycznego z własnym finansowaniem, który w pełni wykorzysta potencjał geologiczny Łagowa. Tu prace są zresztą na znacznym stopniu zaawansowania.

Konferencja zorganizowana przez Urząd Miasta i Gminy Łagów oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łagowie obejmowała część referatową oraz wycieczkową. W terenie uczestnicy mieli okazję zobaczyć in situ planowaną ścieżkę geoturystyczną, która będzie obejmować zarówno słynne odsłonięcie z rybami pancernymi w Płuckach, kopalne ślady osuwisk podmorskich, klasyczne profile górnodewońskie ze skamieniałościami, ślady dawnego górnictwa kruszcowego i znaną skądinąd jaskinię Zbójecką.

2

Grupowe zdjęcie najwytrwalszych uczestników wycieczki w jaskini Zbójeckiej

Aktywne włączenie się PIG-PIB w działania popularyzujące ochronę przyrody i wiedzę o Ziemi mają duże znaczenie na wspomnianym obszarze, ponieważ pokaźną powierzchnię gminy stanowią kopalnie odkrywkowe skał węglanowych. Ważne jest, aby zachodzące aktualnie procesy wykorzystać dla dobra mieszkańców. Instytut ma w tych działaniach ugruntowane miejsce, ponieważ w tym przypadku uczestniczy w ukazywaniu walorów geoturystycznych od samego początku, już od naukowego etapu odkrycia i interpretacji. Jest to więc rola w pełni twórcza.

3

Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Łagów - Pawła Marwickiego

LINK DO RELACJI Z KONFERENCJI NA STRONIE GMINY ŁAGÓW

Autor: Piotr Szrek
Zdjęcia: Jan Urban (PAN), Anna Kędziora, Urząd Miasta i Gminy Łagów