PIG - PIB na międzynarodowej konferencji o problemach badań eolicznych

W dniach 25-29 czerwca 2018 w Bordeaux we Francji odbyła się 10th International Conference on Aeolian Research ICAR X (colloque.inra.fr/icar2018). Głównymi organizatorami wydarzenia byli w tym roku ISAR (International Society for Aeolian Research), INRA (L’Institut national de la recherche agronomique), CNRS (Le Centre National de la Recherche Scientifique), L’Universite Paris Diderot.


Tematyka konferencji porusza szerokie spektrum aktualnej problematyki badań eolicznych, dając jednocześnie możliwość czas na dyskusję i refleksję. Program konferencji oraz zbiór abstraktów są dostępne na stronie: colloque.inra.fr/icar2018/Program. Konferencja ICAR odbywa się w cyklu dwuletnim.

wydma1

Tematykę konferencji zdominowały problemy badań procesów eolicznych

 

Konferencja zgromadziła badaczy zajmujących się zarówno współczesnymi procesami eolicznymi, jak i tymi mającymi miejsce w różnych okresach dziejów Ziemi. Nadto, jedna z sesji poświęcona była zjawiskom eolicznym na Marsie i Plutonie. Modelowanie i symulacje numeryczne związane z transportem eolicznym i erozją ujęto w odrębnej sesji, ale elementy te pojawiały się również w wielu innych prezentacjach.

wydmy konferencja

Uczestnicy 10th International Conference on Aeolian Research ICAR X

Uczestnicy z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB (prof. dr hab. Jerzy Nawrocki i dr inż. Olga Rosowiecka) i ze współpracującego z Instytutem w ramach projektu NCN Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prof. Maria Łanczont ) przedstawili wyniki badań kierunków transportu i źródeł materiału eolicznego, który tworzy pokrywy lessowe w Polsce i na Ukrainie.

Niewątpliwą atrakcją dla uczestników konferencji stała się wycieczka terenowa, której celem była najwyższa wydma Europy (osiąga wysokość rzędu 100 m n.p.m.) – Dune de Pilat. Jest ona jedyną aktywną wydmą spośród brzegowego pasma wydm Akwitanii. W jej obrębie można zidentyfikować cztery poziomy gleb kopalnych, spośród których najstarsza została zasypana przez piasek wydmy ok. 1860r p.n.e. (datowanie metodą C14), a najmłodsza pod koniec XVII wieku. Ciekawostkę stanowi fakt, że na polecenie Napoleona Bonaparte (dekret z 1801r.) duża część rozległego pasma wydm została ustabilizowana poprzez nasadzenie lasu sosnowego (źródło: przewodnik terenowy przygotowany przez IPGP – Institut de Physique du globe de Paris).

wydma2

Wydma Dune de Pilat

W trakcie trwania konferencji do portu w Bordeaux zawitał Dar Młodzieży. Bordeaux było jednym z przystanków „Rejsu Niepodległości”, zorganizowanego w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (www.portalmorski.pl/inne/39788-msz-dar-mlodziezy-w-bordeaux).

dar mlod bordeaux

Dar Młodzieży w Bordeaux 

Tekst: Olga Rosowiecka, Jerzy Nawrocki
Zdjęcia: Jerzy Nawrocki, Organizatorzy Konferencji