Ukazał się 30 tom wydawnictwa "Polish Geological Institute Special Papers"

Najnowszy, 30 tom wydawnictwa "Polish Geological Institute Special papers" zawiera publikację pt. "Late Glacial and Holocene environmental changes in the Southern Baltic Sea area based on malacofauna investigations". Autorami są pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB z Gdańska: dr Jarmila Krzymińska, dr Dorota Koszka - Maroń, dr Radosław Pikies i dr Piotr Przezdziecki.


Zmiany klimatyczne, a za tym daleko idące zmiany środowiska w późnym glacjale i holocenie na obszarze południowego Bałtyku mogą być wyjaśniane także przez badania fauny mięczaków.

Na obszarze południowego Bałtyku w okresie późnego glacjału występowały gatunki słodkowodne wskazujące na klimat zimny, takie jak: Armiger crista f. cristatus, Gyraulus laevis, Lymnaea peregra, Pisidium casertanum, Pisidium casertanum f. ponderosa, Pisidium milium, Pisidium nitidum, Pisidium obtusale f. lapponicum, Valvata cristata, Pisidium conventus. Akumulacja jeziorna w słodkowodnych zbiornikach strefy przybrzeżnej kontynuowała się w okresie wczesnego holocenu. W tym czasie oprócz gatunków słodkowodnych, zimnolubnych pojawiły się gatunki mięczaków i małżoraczków słodkowodnych, o wyższych wymogach termicznych (Bithynia tentaculata, Physa fontinalis, Pisidium amnicum). Świadczy to o ociepleniu się klimatu w okresie preborealnym.

Zarastanie przybrzeżnych zbiorników rozpoczęło się w okresie borealnym i trwało również w okresie atlantyckim. W tym czasie do zbiorników miały miejsce wlewy wód morskich. Wskaźnikiem tego jest liczne występowanie morskich gatunków takich jak: Hydrobia ulvae, Hydrobia ventrosa, Cerastoderma glaucum, Mytilus edulis, Macoma balthica. W osadach piaszczystych w okresie subborealnym i subatlantyckim zdecydowanie przeważała fauna morska.


Przeczytaj: Late Glacial and Holocene environmental changes in the Southern Baltic Sea area based on malacofauna investigations