Kolejne trzęsienie ziemi w Peru

26 maja 2019 r. o godzinie 07:41:14 w północnym Peru miało miejsce bardzo silne trzęsienie ziemi. Ziemia zatrzęsła się około 180 kilometrów na wschód od miasta Moyobamba w regionie San Martin. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tej części kraju zanotowane w ciągu ostatnich 10 lat. Magnitudę zjawiska wyznaczono na M 8.0. Ognisko wstrząsów zlokalizowane zostało na głębokości 110 km. Położenie epicentrum opisują współrzędne geograficzne 5.80S; 75.30W.

Wstrząs ten był skutkiem rozładowania naprężeń powstałych w wyniku subdukcji płyty Nazca obejmującej swoją powierzchnią południowo - wschodnią część Oceanu Spokojnego pod płytę Południowoamerykańską. Prędkość podsuwania się płyty Nazca pod płytę Południowoamerykańską wynosi ok. 70 mm/rok, a obszar zachodniej Ameryki Południowej wzdłuż łańcucha Andów jest często nawiedzany przez trzęsienia ziemi. Od początku 2019 r. jest to już trzecie zdarzenie sejsmiczne w tym regionie, którego magnituda przekroczyła wartość M7 (patrz: https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/11263-trzesienie-ziemi-w-peru.html).

W chwili tworzenia raportu są doniesienia o jednej ofierze śmiertelnej i wielu rannych. Wstrząsy doprowadziły do znacznych szkód materialnych i poważnych zniszczeń budynków.

3 min 1

Mapa zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej z lokalizacją epicentrów trzęsień ziemi zarejestrowanych w strefie linii brzegowej w latach 1900 - 2016 r. (USGS) wraz z uzupełnieniem o lokalizację epicentrów wstrząsów o magnitudzie M ≥ 6.9 z okresu od 01.01.2017 do 26.05.2019 (mapa bazowa – USGS; uzupełnienie i modyfikacja - PSG na podstawie danych USGS)


trzesienie ziemi peru1.png

Lokalizacja trzęsienia ziemi w Peru wraz z konturami wyznaczającymi strefy intensywności zdarzenia w skali makrosejsmicznej (od stopnia VIII w rejonie epicentrum do stopnia I wraz ze wzrostem odległości od epicentrum), 26.05.2019, godz. 07:41:14 UTC zarejestrowanego w bazie National Earthquake Information Center - NEIC (dane USGS)


trzesienie ziemi peru

Sejsmogramy z zapisem obrazu falowego trzęsienia ziemi w Peru 26.05.2019, godz. 07:41:14 UTC zarejestrowanym na stacjach monitoringu sejsmicznego państwowej służby geologicznej PSG_SEJS_NET: PG14 zlokalizowanej w Hołownie oraz PG13 zainstalowanej na Górze Suhora (Gorce) w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Pedagogicznego

Trzęsienia ziemi w Peru zdarzają się często. Jest to kraj o bardzo silnej sejsmiczności. W okresie ostatnich dziesięciu lat w Peru miało miejsce ponad 2 tys. odczuwalnych zjawisk sejsmicznych. Najwięcej z nich zlokalizowanych było w południowej i centralnej części kraju, zarówno na obszarze morskim, jak i lądowym. Zaobserwowano tu ponad 1,5 tys. odczuwalnych zjawisk sejsmicznych, o magnitudzie powyżej 2.5.

trzesienie ziemi peru4

Zjawiska sejsmiczne o magnitudzie większej niż 2.5 zanotowane w rejonie Peru, na obszarze morskim i lądowym, w okresie ostatnich 10 lat od 26.05.2009 do 26.05.2019 (baza danych EMCS)

Centrum Geozagrożeń
Projekt: Monitoring Geodynamiczny Polski

Notatkę przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń i Programu Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna:
Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski, Maja Kowalska