Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Państwowa służba hydrogeologiczna (psh) przedstawiła prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku niskie położenie zwierciadła wód pierwszego, swobodnego poziomu wodonośnego i występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: wielkopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Na wskazanych obszarach efektem tego zjawiska mogą być lokalnie występujące utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

PROGNOZA ZMIAN ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

W czerwcu, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że w obrębie województw: lubuskiego, lubelskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego znajdą się obszary, w których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Ponadto lokalnie w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim stan rezerw będzie kształtował się powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Na pozostałym terenie kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie wyższy i wyniesie powyżej 20%.

prog 2 czer

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – czerwiec 2019 rok

W lipcu, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że w obrębie województw: lubuskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego znajdą się obszary, w których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Ponadto lokalnie w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim stan rezerw będzie kształtował się powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Na pozostałym terenie kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie wyższy i wyniesie powyżej 20%.

 prog 2 lipiec 20191

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – lipiec 2019 rok

W sierpniu, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że w obrębie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego znajdą się obszary, w których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Ponadto lokalnie w województwach: podlaskim, wielkopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, dolnośląskim, opolskim stan rezerw będzie kształtował się powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Na pozostałym terenie kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie wyższy i wyniesie powyżej 20%.

prog 2 sierpien 20191

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – sierpień 2019 rok

PROGNOZA ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych przewiduje się, że w czerwcu wystąpią obszary w obrębie województwa wielkopolskiego oraz w mniejszym stopniu: lubuskiego, opolskiego i śląskiego, na których rozwinie się niżówka hydrogeologiczna. Lokalnie zjawisko to może być również obserwowane w województwie mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, dolnośląskim i podkarpackim. W lipcu niżówka będzie się kontynuować na wszystkich wskazanych wyżej obszarach. Jej rozwój nastąpi głównie w obrębie województw: lubuskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego. W sytuacji dalszego utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, prognozuje się, że w sierpniu niżówka się pogłębi. W stosunku do poprzedniego miesiąca, jej rozwój nastąpi szczególnie w obrębie województw: lubelskiego i wielkopolskiego. Na obszarach objętych niżówką, zjawisko to może stać się przyczyną utrudnionego zaopatrzenia w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

prog 3 czerwiec 20191

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – czerwiec 2019 rok

prog 3 lipiec 20191

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – lipiec 2019 rok

prog 3 sierpien 20191

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – sierpień 2019 rok