Szkolimy międzynarodową grupę studentów geofizyki SEG FIELD CAMP 2019

W ramach współpracy z Society of Exploration Geophysicists, geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB szkolili międzynarodowe grono studentów, jak wykorzystać metody geofizyczne do rozpoznawania podziemnych struktur antropogenicznych. Za poligon badawczy posłużył teren nieczynnej kopalni w miejscowości Miedzianka na Dolnym Śląsku.

W dniach 22 – 28 września 2019 r. po raz kolejny wsparliśmy SEG Field Camp 2019, organizowany przez SEG Student Chapter Cracow (studencką sekcję Society of Exploration Geophysicists, zrzeszoną przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie). 20 studentów z Azerbejdżanu, Algierii, Egiptu, Ukrainy i Polski odwiedziło z nami Miedziankę – miejsce, w którym wydobywano niegdyś miedź i uran.

seg3

Uczestnicy SEG FIELD CAMP 2019 

Geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego - mgr inż. Grzegorz Pacanowski, mgr inż. Arkadiusz Piechota i mgr Przemysław Sobótka zademonstrowali studentom akwizycję danych elektrooporowych metodą tomografii elektrooporowej (ERT). Metodę tomografii elektrooporowej wykorzystano do poszukiwania porzuconych wyrobisk górniczych i rozluźnień gruntu na terenie nieczynnej kopalni w miejscowości Miedzianka.

Zaprezentowaliśmy także sprzęt geodezyjny do pomiaru współrzędnych profili geofizycznych metodą satelitarną GNSS-RTN oraz przedstawiliśmy metodę pozyskiwania zdjęć lotniczych bliskiego zasięgu (z wykorzystywaniem bezzałogowego statku powietrznego) do tworzenia ortofotomapy i numerycznego modelu pokrycia terenu.

seg1

Pomiary geodezyjne profilu geofizycznego ERT metodą GNSS-RTN

SEG Field Camp 2019 był kolejnym międzynarodowym projektem studenckim, wspieranym przez PIG-PIB po SEG Field Camp 2016.

seg2

Bezzałogowy statek powietrzny – dron

Zdjęcia: Arkadiusz Piechota i Zbigniew Wilczyński
Autor: Arkadiusz Piechota