O innowacjach w wydobyciu węglowodorów. PIG-PIB na SPE ATCE 2019 w Kanadzie

W dniach 30 września – 2 października 2019 r. kanadyjska prowincja Alberta gościła SPE Annual Technical Conference & Exhibition 2019. Jedna z największych na świecie organizacji zrzeszających pracowników przemysłu naftowego, Society of Petroleum Engineers, postanowiła zaprosić delegatów do ściśle związanego z przemysłem wydobywczym Calgary, usytuowanego na przedgórzu Gór Skalistych, w odległości 100 km od aglomeratu malowniczych parków narodowych Banff, Jasper, Kootenay i Yoho.

Do BMO Center, gdzie odbywało się wydarzenie, przybyli specjaliści w dziedzinie rozpoznania i wydobycia węglowodorów z całego świata, aby zapoznać się z najnowszymi trendami oraz technologiami stosowanymi przez firmy naftowe i serwisowe. W konferencji wzięło udział ponad 5000 uczestników - naukowców, przedstawicieli służb geologicznych i przemysłu wydobywczego. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB reprezentował mgr inż. Radomir Pachytel z Programu Modelowanie Procesów Geologicznych. Wygłoszono ponad 300 prezentacji technicznych, zorganizowane zostały specjalne sesje dotyczące tematów szczególnie istotnych dla rozwoju przemysłu, a uczestnikom umożliwiono udział w szeregu specjalistycznych kursów przed- i pokonferencyjnych.

11

Unconventional Theater podczas SPE ATCE 2019

Kluczowymi zagadnieniami tegorocznego spotkania były m.in.:

  • optymalizacja procesów przygotowania odwiertu do zabiegów intensyfikacji wydobycia węglowodorów,
  • charakterystyka zbiorników niekonwencjonalnych,
  • udoskonalenia w digitalizacji właściwości petrofizycznych skał w celu budowy zaawansowanych modeli przestrzennych złóż,
  • przezwyciężanie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska poprzez innowacje technologiczne.

Niekonwencjonalne były także rozwiązania zastosowane przez organizatorów konferencji. Pierwszy raz podczas SPE ATCE zdecydowano się zastosować „unconventional theater”. Sześć z dziewięciu przedstawianych równocześnie prezentacji technicznych wygłaszano w jednej hali, a przy odpowiednim usytuowaniu można było spoglądać na każdy z ekranów. Aby usłyszeć prezentera, należało połączyć się z internetem, aplikacją konferencji, ustawić odpowiedni kanał i za pośrednictwem słuchawek przysłuchiwać się wygłaszanym treściom. Rozwiązanie ciekawe i przyszłościowe, aczkolwiek przy kilku tysiącach osób połączonych przez tę samą sieć bezprzewodową, niejednokrotnie sprawiało problemy techniczne.

We współwystępującej z konferencją wystawie uczestniczyło ponad 200 firm, m.in. Baker Hughes, CARBO, Evonik, Halliburton, Lenovo, PetroSkills czy Schlumberger. Przedstawiono szerokie spektrum działalności w branży naftowej, począwszy od wprowadzania nowoczesnego, specjalistycznego oprogramowania komputerowego, przez prowadzenie prac serwisowych, po projektowanie nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w zabiegach wiertniczych i intensyfikacji wydobycia węglowodorów.

2

Prezentacje wystawców cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji

Kursy „DFIT – The unconventional well test: theory, design and interpretation” oraz „An overview of multistage completion systems for hydraulic fracturing” były doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu zabiegów intensyfikacji wydobycia, zarówno w kwestii przygotowania i prowadzenia, ale również interpretacji danych zabiegowych i testów przed szczelinowaniem, co zostanie wykorzystane podczas analiz w projektach realizowanych obecnie przez PIG-PIB jako zadania państwowej służby geologicznej.

AER i PIG-PIB prowadzą kooperację w ramach tematów dotyczących m.in. charakterystyki konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu, metod intensyfikacji wydobycia węglowodorów oraz metanu z pokładów węgla. W czasie spotkania omówiono dotychczasowe działania Polski i Alberty w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze zbiorników niekonwencjonalnych, przedstawiono cechy petrofizyczno-geomechaniczne horyzontów perspektywicznych, prognozy dotyczące przyszłych prac poszukiwawczo-eksploatacyjnych oraz potencjalny kierunek rozwoju w gromadzeniu i przetwarzaniu danych geologicznych.

Ponadto odbyło się spotkanie z delegaturą Orlen Upstream Canada, będącej częścią polskiej grupy PKN Orlen S.A. Portfolio spółki obejmuje działania wydobywcze na terenie prowincji Alberta, gdzie Orlen Upstream Canada realizuje zdefiniowaną strategię rozwoju prowadząc poszukiwania oraz eksploatację ropy naftowej i kondensatu z formacji Montney, Cardium i Dunvegan. Prowadzone prace wykorzystują zaawansowane technologie prowadzenia wierceń horyzontalnych oraz wieloetapowe zabiegi szczelinowania hydraulicznego.

4

Pumpjack - kiwon pompujący ropę naftową ze złoża w prowincji Alberta

Tekst i zdjęcia: Radomir Pachytel