Noc pełna atrakcji w Bibliotece Geologicznej

5 października 2019 r. Biblioteka Geologiczna PIG-PIB po raz drugi wzięła udział w „V Nocy Bibliotek”. To wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja, która w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek, jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury.  W tegorocznej edycji, prowadzonej pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”, wzięło udział ponad 1800 bibliotek z całego kraju.

Była to Noc pełna atrakcji. Najmłodsi uczestnicy w skupieniu odgadywali popularne kalambury w formie rysowanych haseł. Następnie, idąc tropami dinozaura, z dużym zaangażowaniem przystąpili do rozwiązywania zagadek biblioteczno - przyrodniczych, ukrytych wśród najciekawszych okazów Muzeum Geologicznego. Tajemnicze i fascynujące okazało się poszukiwanie skarbu w zakamarkach bibliotecznego magazynu.

noc biblio2

Tej nocy goście zwiedzali Bibliotekę Geologiczną i Muzeum Geologiczne

Goście wysłuchali również wykładu o 100-letniej historii Biblioteki Geologicznej. Chętni wzięli udział w konkursie geologiczno-bibliotecznym, który przybliżył uczestnikom historię Instytutu, wiedzę geologiczną oraz tajemnice korzystania z katalogu kartkowego. Uczestnicy obu konkursów otrzymali interesujące nagrody książkowe.

noc biblio5

Wykłady, konkursy, kalambury i zagadki... Na przybyłych gości czekały liczne atrakcje

Przez całą Noc zwiedzający mogli przeglądać tzw. białe kruki - niezwykle cenne egzemplarze książek, prezentowane w Czytelni oraz zwiedzać magazyn książek, którego bogaty księgozbiór zrobił ogromne wrażenie. Trzymanie w rękach (w bawełnianych rękawiczkach) ponad 300 – letniej książki, dostarczało gościom wielu emocji. Nad bezpieczeństwem cennych zbiorów czuwali pracownicy biblioteki.

noc biblio3

Białe kruki z zasobów Biblioteki Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Zainteresowaniem cieszyły się również wiersze, zawarte w cyklu zatytułowanym „Motyw gór w poezji” - Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej: „Ucieczka w Tatry”, „Góry”, „Zeszłoroczne śniegi” i wiersz Włodzimierza Wysockiego „Pożegnanie z górami”. W zeszłym roku eksponowany był wiersz naszej noblistki Wisławy Szymborskiej pt. "Otwornice", z tomiku „Tutaj” z 2009 roku. 

noc biblio1

Klimatu tajemniczości i przytulności dodawało rozświetlone wnętrze Muzeum Geologicznego

Biblioteka Geologiczna PIG-PIB w Warszawie istnieje od 1919 roku. Zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów z zakresu geologii i nauk pokrewnych. Obecnie posiada zbiór ponad 243 tys. woluminów książek i czasopism, w tym także 5 490 jednostek zbiorów specjalnych (stare druki, rękopisy, książki i atlasy wydane przed 1900 r., mapy, dokumenty na nośnikach elektronicznych, mikrofilmy, mikrofisze oraz fotokopie).

  biblioteka1

Biblioteka Geologiczna PIG-PIB

Biblioteka Geologiczna prowadzi działalność informacyjną w oparciu o zasoby własne oraz zewnętrzne źródła informacji. Od 1922 r. opracowuje Bibliografię Geologiczną Polski (BGP), która prezentuje dorobek naukowy środowiska polskich geologów, rejestrując publikacje z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane prace z dziedzin pokrewnych, wydawane w kraju i za zagranicą. Od 2006 roku BGP opracowywana jest jako baza w systemie ALEPH i posiada obecnie ponad kilkadziesiąt tysięcy rekordów. Corocznie Bibliotekę odwiedza niemal 1000 Czytelników. 

Biblioteka współpracuje również z American Geosciences Institute w zakresie tworzenia bibliografii GeoRef, rejestrując już ponad 20 tys. artykułów z wybranych polskich czasopism z dziedziny nauk o Ziemi i ochrony środowiska. Nasza placówka prowadzi wymianę publikacji naukowych z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Opracowuje również bazy: Czasopisma on-line oraz Książki on-line, które odsyłają użytkowników do pełnotekstowych czasopism i książek geologicznych. Wszystkie swoje bazy Biblioteka udostępnia na stronie internetowej www.pgi.gov.pl/biblioteka-pgi/bazy.html.

Opracowała: Bożena Lisowska-Turlejska
Współpraca: redakcja

logo sfinansowano Udział w Nocy Bibliotek został zorganizowany w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz sfinansowany ze środków NFOŚiGW.