Nowe sposoby dostępu do danych geologii inżynierskiej

Zasoby Bazy Danych Geologiczno - Inżynierskiej (BDGI) zostały udostępnione do pobrania. BDGI to największy i unikatowy zbiór cyfrowych danych o warunkach budowlanych w Polsce, składający się z bazy otworów wiertniczych i z geobazy przestrzennej. W bazie gromadzone są przetworzone dane z dokumentacji geologicznych i geotechnicznych, wyniki badań właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał oraz warstwy informacyjne GIS. Zestaw tematycznych map oraz warstwy przestrzenne prezentują syntetyczny obraz warunków geologiczno-inżynierskich uwzględniający uwarunkowania środowiskowe i zagospodarowanie terenu. Obraz ten jest wynikiem analizy ogromnego zasobu danych, zgromadzonych w BDGI.

Od dawna, za pośrednictwem aplikacji mapowych GeoLOG i GEOLOGIA, udostępniane są do bezpłatnego pobierania profile otworów wiertniczych, karty właściwości fizyczno-mechanicznych próbek gruntów i skał (BDGI-WFM) oraz mapy ze wszystkich - 17 - Atlasów geologiczno-inżynierskich. Materiały dostępne w aplikacjach są w formatach JPG lub PDF.

Dodatkowo w Menedżerze pobierania - dm.pgi.gov.pl - pojawiły się 22 nowe pliki z dziedziny geologii inżynierskiej, o łącznej wadze ponad 500 MB:

 • Obszary atlasów
 • Punkty dokumentacyjne
 • Linie przekrojów geologiczno-inżynierskich
 • Geomorfologia (poligony)
 • Skorowidz arkuszy map atlasu - skala 1:10 000
 • Grunty i skały na głębokości 1 m p.p.t.
 • Grunty i skały na głębokości 2 m p.p.t.
 • Grunty i skały na głębokości 4 m p.p.t.
 • Grunty i skały na głębokości 5 m p.p.t.
 • Grunty i skały na głębokości 6 m p.p.t.
 • Grunty i skały na głębokości 8 m p.p.t.
 • Grunty i skały na głębokości 10 m p.p.t.
 • Głębokość do pierwszego nawierconego zwierciadła wód gruntowych
 • Stopień udokumentowania terenu
 • Warunki budowlane na głębokości 2 m p.p.t.
 • Zagospodarowanie przestrzenne terenu
 • Przypuszczalny obszar występowania gruntów antropogenicznych
 • Przypuszczalny obszar występowania gruntów słabych
 • Spadki terenu
 • Przypuszczalny obszar występowania pustek w górotworze
 • Udokumentowany zasięg płytkiej eksploatacji górniczej
 • Prognozowane osiadania terenu w wyniku działalności górniczej [m]
 • CBDG Menedżer pobierania - dane geologii inżynierskiej

inzynierska dm

Dane geologiczno-inżynierskie są również bezpłatnie dostępne za pomocą mapowych usług sieciowych WMS i WFS. Są to:

 • Geologia inżynierska - atlasy 
 • Geologia inżynierska - otwory wiertnicze 
 • Geologia inżynierska - właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał 

Wszystkie udostępniane usługi mapowe opublikowane są na stronie - http://uslugi_gis.pgi.gov.pl

inzynierska wms wfs

CBDG Usługi WMS i WFS geologii inżynierskiej