PIG-PIB promuje polskie surowce na prestiżowej konwencji PDAC w Toronto

PDAC: The World’s Premier Mineral Exploration & Mining Convention jest jednym z wiodących, światowych spotkań osób, firm i organizacji związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem surowców mineralnych. Tegoroczny zjazd odbył się w Toronto w Kanadzie w Metro Toronto Convention Centre, w dniach 1 – 4 marca. Polską delegację stanowili przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Rangę tego wydarzanie pokazują liczby: ponad 1000 wystawców, około 2500 inwestorów oraz ponad 23000 uczestników z ponad 130 krajów, w tym około 70 oficjalnych delegacji rządowych.

n1

Uroczysta sesja otwierająca konwencję – przemawia Prezydent PDAC Felix Lee

PDAC to jedno z głównych, międzynarodowych stowarzyszeń osób, firm i organizacji zajmującej się poszukiwaniem i wydobywaniem surowców mineralnych. Mając ponad 7500 członków na całym świecie, misją PDAC jest promowanie globalnego, odpowiedzialnego, zrównoważonego sektora surowcowego, który zachęca do stosowania najlepszych praktyk w wszystkich obszarach działalności branży surowcowej tj. w obszarze technicznym, operacyjnym, środowiskowym, społecznym i bezpieczeństwa.

n2

PDAC: The World’s Premier Mineral Exploration & Mining Convention, 1–4 marca 2020 r.

Zorganizowana przez stowarzyszenie 88 edycja konwencji obejmowała kilka obszarów tematycznych

 • Seminaria Budowy Zestawu Narzędzi dla Inwestorów – szereg wystąpień profesjonalistów, którzy udzielali praktycznych wskazówek o początku inwestowania w przemysł surowcowy bądź zwiększenia szans na pozyskanie funduszy inwestycyjnych.
 • Program Rynków Kapitałowych – tworzenie forum dialogu dla szeregu działań związanych z ułatwianiem finansowani poszukiwań surowców w Kanadzie i na całym świecie zarówno ze strony rynków kapitałowych jak i przez otoczenie fiskalne i regulacyjne.
 • Forum Prezentacji Korporacyjnych dla Inwestorów (CPFI) – popularna seria prezentacji zawierających informacje na temat bieżącej działalności i potencjału inwestycyjnego wybranych firm poszukiwawczych i deweloperskich.
 • Platforma Innowacji – prezentacje innowacyjnych i przełomowych pomysłów (tzw. cutting edge) w ramach Programu Rynków Kapitałowych.
 • Przegląd Projektów Eksploracyjnych – prezentacje aktualnych tematów na forum konwencji poza tematycznymi sesjami technicznymi w formule recenzowanych prezentacji technicznych, politycznych i akademickich związanych z geologią surowcową, technologią badawczą, poszukiwawczą i wydobywczą.
 • Program Północnoamerykańskiej Ludności Rdzennej – platforma do dyskusji w ramach Konwencji PDAC na temat wspierania wzajemnego poszanowania i korzyści płynących ze współpracy pomiędzy społecznościami rdzennymi a przemysłem surowcowym.
 • Odkrycia XXI wieku – liderzy branży poszukiwawczej przedstawili w zarysie swoje klucze do sukcesu oraz wizję na przyszłość.
 • Program Bezpośrednich Spotkań Inwestycyjnych – komercyjna usługa oferującą nawiązanie współpracy liczących się inwestorów zarządzających portfelami finansowymi z całego świata z wyższą kadrą zarządzającą wystawców i uczestników konwencji.
 • Program Promocyjny – najbardziej popularna formą zwiększenia widoczności firm i organizacji, wprowadzania produktów na rynek, prezentacji możliwości realizacyjnych, spotkań z potencjalnymi klientami lub prezentacji własnego obszaru działania w obszarze surowcowym. W ramach tego wydarzenia delegacja UE, w tym Polska, przygotowała swoje stoisko.
 • Program Krótkich Kursów – pogłębione sesje edukacyjne prowadzone przez doświadczonych trenerów ukierunkowane na rozwój i doskonalenie zawodowe uczestników oraz studentów i doktorantów.
 • Program Karier – oferta skierowana dla studentów z Kanady, USA i całego świata, dająca wyjątkową okazję do nawiązania kontaktu z profesjonalistami z branży z całego świata (blisko 1500 studentów).
 • Program Zrównoważonego Rozwoju – seria prezentacji, w ramach których przedstawiane są innowacyjne sposoby działania firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem surowców w celu poprawy ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, przedstawienia osiągniętych sukcesów, przyszłych wyzwań a także zdobytego doświadczenia. Forum to ma na celu ułatwienie dialogu z wieloma interesariuszami i wymianę doświadczeń na temat kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnym poszukiwaniem i wydobyciem. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a także przedstawiciele przemysłu, rządu i społeczeństwa obywatelskiego.
 • Program Techniczny – eksperci branżowi podzielili się aktualnymi spostrzeżeniami i najlepszymi praktykami w zakresie poszukiwania i wydobywania surowców.

Wydarzeniami towarzyszącymi były: zawody sportowe, gala rozdania nagród PDAC oraz Międzynarodowy Szczyt Ministrów Górnictwa, będący specjalną platformą spotkań dla ministrów z całego świata odpowiedzialnych za górnictwo. Podczas tego wydarzenia wystąpił Premier Kanady Justin Trudeau, który zwracając się bezpośrednio do uczestników PDAC 2020 podkreślił szczególną wagę górnictwa dla gospodarki Kanady.

Polska delegacja uczestniczyła aktywnie w spotkaniach informacyjnych w ramach Programu Promocyjnego i stoiska Unii Europejskiej działającego pod hasłem „European Union for a sustainable future”.

n3

Polska delegacja na stoisku UE na PDAC 2020 w towarzystwie Wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto (od lewej stoją: Natalia Iwaszko - Wicekonsul RP; Joanna Kulczycka - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk; Monika Chryplewicz-Kałwa - Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Klimatu; Dariusz Brzeziński -  Państwowy Instytut Geologiczny-PIB)

Do zainteresowania się polskimi surowcami mineralnymi zachęcała Dyrektor Monika Chryplewicz-Kałwa z Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Klimatu. Przedstawicielem PIG-PIB w polskiej delegacji był Dariusz Brzeziński, który na specjalnej sesji unijnej „Opportunities in the EU’s exploration and mining sectors” wygłosił wspólną prezentację Instytutu i Ministerstwa Klimatu pt. „Mineral resources in Poland – Opportunities”. Zaprezentował w niej polską służbę geologiczną, scharakteryzował potencjał surowcowy Polski, archiwa informacji geologicznej, system koncesjonowania i zachęt dla inwestorów.

Obradom przewodniczył Brice de Schietere – Chargé d’affaires oficjalnej delegacji Unii Europejskiej oraz Peter Handley – Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej (GROW.DDG1.C). Podczas tej sesji podobną tematykę zaprezentowali koledzy ze służb geologicznych Czech, Finlandii, Francji, Irlandii, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji. Wątek unijny podsumował Sekretarz Generalny EuroGeoSurveys Slavko Solar, przedstawiając równocześnie potencjał badawczo-rozwojowy krajów unijnych. Polskiej prezentacji z zainteresowaniem przysłuchiwała się Wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto Natalia Iwaszko, natomiast Kierownik Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Toronto – Zack Labieniec podziękował za przedstawienie polskiego potencjału surowcowego na forum światowym. Na stoisku unijnym prof. Joanna Kulczycka z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN przedstawiała prezentację dotyczącą wdrażania w Polsce zasad zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego oraz polityki surowcowej na rzecz efektywnego gospodarowania surowcami mineralnymi.

n4

Wspólna prezentacja Ministerstwa Klimatu i PIG-PIB dotycząca działalności państwowej służby geologicznej oraz potencjału surowcowego Polski

Państwowy Instytut Geologiczny wykorzystał uczestnictwo w PDAC 2020 do nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami służb geologicznych Argentyny, Chile, Finlandii, Grenlandii, Indii, Irlandii, Namibii, Norwegii, Kanady, Kazachstanu, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Ukrainy. Wymiana doświadczeń w zakresie zadań pełnionych przez PIG-PIB w ramach państwowej służby geologicznej obejmowała m.in. zagadnienia wiązane z zasadami i procedurami nadzoru nad poborem próbek podczas wykonywania robót geologicznych, zarządzaniem informacją geologiczną oraz magazynowaniem próbek i rdzeni wiertniczych, bilansowaniem zasobów złóż kopalin oraz gospodarką zasobami złóż surowców deficytowych dla gospodarki.

n5

Spotkanie z przedstawicielami służby geologicznej Finlandii (od lewej: Kalevi Rasilainen GTK, Dariusz Brzeziński PIG-PIB, Asko Käpyaho GTK)

Część wystawiennicza były doskonałą okazją dla firm i rządów promujących najnowsze technologie, produkty, usługi związane z branżą górnicze do nawiązania bezpośrednich kontaktów z inwestorami. Na olbrzymiej powierzchni wielopoziomowego Metro Toronto Convention Centre zaprezentowano ponad 500 stoisk inwestorów, ponad 1000 stoisk wystawienniczych, około 20 stoisk geologów-dokumentatorów (tzw. Prospectors Tent w których indywidualni przedsiębiorcy prezentowali wyniki i próbki swoich prac eksploracyjnych) i ponad 40 stoisk z rdzeniami wiertniczymi (tzw. Core Shack czyli stoiska, gdzie można było obejrzeć rdzenie z nowych, trwających lub historycznych projektów poszukiwawczych i wydobywczych wraz z odpowiednimi mapami, wykresami i informacjami technicznymi).

n6

Przestrzeń wystawiennicza - prezentacje uczestników i wystawców

n8

Prospectors Tent – prezentacja wyników prac poszukiwawczych

n9

Core Shack – prezentacja rdzeni wiertniczych z projektów eksploracyjnych

Program konwencji obejmował bardzo szeroką tematykę. Wśród programu technicznego znalazły się takie unikatowe sesje, jak np. „Księżyc i asteroidy: kolejne wyzwanie poszukiwawcze i górnicze”. Była to blisko trzygodzinna seria wystąpień dotyczących rozwoju kanadyjskiej polityki surowcowej w obszarze przestrzeni kosmicznej, zasobów surowców w kosmosie, zasobów i występowaniu surowców na Księżycu, pierwszemu komercyjnemu księżycowemu projektowi poszukiwawczemu i wreszcie proponowanych standardów raportowania dokumentowanych zasobów na Księżycu.

n10

Pierwsza komercyjna misja E&P na Księżycu zaplanowana na rok 2021 (przemawia Kyle Acierno, iSpace)

Konwencja PDAC 2020 przyciągnęła różnorodne grono wystawców, uczestników i przedstawicieli rządów, wystawców, inwestorów, naukowców, geologów, inżynierów oraz mediów. Światowa społeczność zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem surowców miała możliwość uczestnictwa w panelach dyskusyjnych, kursach, warsztatach, spotkaniach oraz prestiżowej gali rozdania nagród. Rozmach organizacyjny wydarzenia, liczba i ranga uczestników oraz zaangażowanie wystawców pozwalają sądzić, iż pomimo licznych wyzwań gospodarczych i niepewności, przemysł poszukiwawczy i wydobywczy surowców mineralnych przeżywa renesans i odbudowuje poczucie pewności siebie, pokazując tym samym swoją siłę i zasłużoną pozycję w gospodarkach poszczególnych krajów. Kolejna edycja konwencji PDAC zaplanowana jest na 7-10 marca 2021 w Toronto.

Galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia: Dariusz Brzeziński

logo sfinansowanoUdział w PDAC 2020 został zorganizowany w ramach realizacji zadania PSG nr. 22.4000.1701.08.1 „Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa” w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa”.