Geoturystyczne porozumienie z Gminą Strzelin

Wspieranie inicjatyw geoturystycznych, współpraca z samorządami i lokalnymi instytucjami – to jedne z założeń przyświecających realizowanemu przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB projektowi „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”. W ramach tego projektu 21 sierpnia 2020 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy z Gminą Strzelin.

Położony na Dolnym Śląsku Strzelin słynie przede wszystkim z wielowiekowej eksploatacji granitu. Z tak zwanego granitu strzelińskiego wykonane zostały nie tylko zabytki miasta – w tym słynna Rotunda św. Gotarda, datowana na XII-XIII wiek, ale także elementy dolnośląskich kościołów, Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie czy zabytków Berlina. Liczne atrakcje geoturystyczne gminy w połączeniu z zaangażowaniem włodarzy tego terenu i wsparciem merytorycznym ze strony pracowników PIG-PIB mają szansę zostać docenione przez szerokie grono odbiorców.

Podpisane porozumienie o współpracy ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku geologii w społeczeństwie, promocję walorów przyrody nieożywionej, edukację geologiczną i ochronę georóżnorodności oraz rozwój geoturystyki. W ramach porozumienia przewidziano możliwość podejmowania szeregu wspólnych działań. Najbliższe plany współpracy obejmują objęcie ochroną prawną najważniejszych stanowisk geologicznych, opracowywanie materiałów popularnonaukowych i tablic edukacyjnych, a także opracowanie projektu zagospodarowania geoturystycznego jednego z dawnych, urokliwych kamieniołomów.

Porozumienie podpisują (od prawej) Dorota Pawnuk, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin oraz Cezary Sroga, zastępca dyrektora Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu

Porozumienie podpisują (od prawej) Dorota Pawnuk, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin oraz Cezary Sroga, zastępca dyrektora Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu
 

W ramach projektu „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności” zawarto także porozumienia o współpracy m.in. z Parkiem Narodowym Gór Stołowych, Geoparkiem Przedgórze Sudeckie oraz gminami: Pielgrzymka, Nowa Słupia i Kunów.

Od lewej stoją: Mateusz Szadkowski i Katarzyna Zboińska (kierownik projektu "Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”) z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu, Dorota Pawnuk, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin oraz Cezary Sroga, zastępca dyrektora Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu

Od lewej stoją: Mateusz Szadkowski i Katarzyna Zboińska (kierownik projektu "Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”) z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu, Dorota Pawnuk, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin oraz Cezary Sroga, zastępca dyrektora Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu

Tekst: Katarzyna Zboińska
Zdjęcia: Lech Pąchalski, Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie