Trzęsienie ziemi Cypr

11 stycznia 2022 r. o godz. 01:07:49.3 UTC, tj. godz. 03:07:49.3 czasu lokalnego, w regionie sejsmicznym Cypru zanotowano silne trzęsienie ziemi o magnitudzie M6.6. Jego epicentrum zlokalizowano około 118 km na WNW od miejscowości Limassol na Cyprze (154 tys. mieszkańców) oraz 57 km na WNW od miejscowości Pégeia na Cyprze (2,4 tys. mieszkańców). Źródło wstrząsów według danych European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) stwierdzono na głębokości 25 km.

Parametry zjawiska sejsmicznego z 11 stycznia 2022 r., godz. 01:07:49.3 UTC, region Cypru.

cypr tab 1

 

cypr mapa 1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi z 11.01.2022 r., godz. 01:07:49.3 UTC o magnitudzie M6.6 w regionie Cypru (oprac. PSG, mapa bazowa: OSM).

 

Opisywane zjawisko było najsilniejszym trzęsieniem ziemi w regionie Cypru w ciągu ostatniego roku, od 12 stycznia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r. W tym okresie zanotowano 125 zjawisk, z których 50 (40%) przekroczyło próg odczuwalności (M2.5+), a tylko dwa zjawiska przekroczyły magnitudę M4.5.

 

Statystyka zjawisk sejsmicznych z lokalizacją epicentrów w regionie Cypru zarejestrowanych w okresie od 12 stycznia 2021 do 11 stycznia 2022 r. wg danych EMSC.

cypr tab 2

Poniżej zaprezentowano mapę z lokalizacją epicentrum omawianego trzęsienia ziemi oraz granicami płyt tektonicznych (Płyta Euroazjatycka i Płyta Afrykańska). Na mapie naniesiono również lokalizację epicentrów wszystkich zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w tym rejonie w ciągu ostatniego roku tj. od 12 stycznia 2021 do 11 stycznia 2022 r.

cypr mapa 2

Mapa prezentująca aktywność sejsmiczną regionu Cypru z lokalizacją epicentrów zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w ciągu ostatniego roku, tj. w okresie od 12.01.2021 do 11.01.2022 r. oraz lokalizacją elementów liniowych w aspekcie tektoniki płyt litosferycznych (oprac. PSG, wg danych EMSC i USGS, mapa bazowa OSM).

 

Zjawisko było odczuwalne nie tylko na Cyprze, ale również w krajach sąsiednich: Grecji, Turcji, Libanie, Izraelu oraz Egipcie. Mapa jego odczuwalności na podstawie relacji świadków została przedstawiona poniżej.

 

cypr mapa 3

Mapa prezentująca odczuwalność zjawiska na podstawie relacji świadków (oprac. EMSC).

 

Omawiane trzęsienie ziemi zanotowano również w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej. Poniżej zaprezentowano zapisy falowe składowych Z, N, E wektora prędkości fal sejsmicznych zarejestrowane w laboratorium geodynamicznym PSG na stacji monitoringu sejsmicznego PG14 (Hołowno, gm. Podedwórze, pow. parczewski). Odległość stacji PG14 od epicentrum wstrząsów wynosi około 1950 km (17.6°). Pierwsze wystąpienia fal sejsmicznych (P) zarejestrowano na stacji PG14 11 stycznia br. o godz. 01:11:50.5 UTC, tj. po upływie 4 min 1 s od momentu zdarzenia.

Trzęsienie ziemi odwzorowało się również w zapisie monitoringu składowej pionowej siły ciężkości w laboratorium geodynamicznym stacji PSG w Hołownie. Obraz falowy zjawiska, który został zarejestrowany grawimetrem pływowym gPhoneX nr 165 przedstawiono poniżej. Zaprezentowane zostały trzy ścieżki z monitoringu pola grawitacyjnego zarejestrowane w trakcie przejścia przez punkt obserwacji fal sejsmicznych wygenerowanych w źródle trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.6. Pierwsza ścieżka (wykres A) pokazuje zmiany przyspieszenia pionowej składowej pola siły ciężkości, druga (wykres B) zmiany składowej pionowej prędkości gruntu, zaś trzecia ścieżka (wykres C) zmiany położenia (amplituda składowej pionowej) drgań podłoża w punkcie obserwacji.

 

cypr sejsmo 1

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.6 z epicentrum w regionie Cypru z 11 stycznia 2022 r., godz. 01:07:49.3 (UTC) zarejestrowane przez szerokopasmową stację sejsmologiczną PSG zlokalizowaną w laboratorium geodynamicznym w Hołownie (PG14). Na wykresie składowej zaznaczono pierwsze wystąpienia fali sejsmicznej P.

cypr sejsmo 2

Fragment zapisu z monitoringu grawimetrycznego pola siły ciężkości na stacji PSG PG14 w Hołownie (gm. Podedwórze, pow. parczewski) zarejestrowanego w trakcie przejścia przez punkt obserwacji grawimetrycznych fal sejsmicznych wygenerowanych w ognisku trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.6 z 11 stycznia 2022 r.

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Kamila Karkowska, Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz i Przemysław Kowalski
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej