BEOS 2022 – szanse i wyzwania sektora naftowego na świecie okiem PIG-PIB

BEOS 2022 (Business and Exploration Opportunities Show) po raz pierwszy połączył przedstawicieli Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG – American Association of Petroleum Geologists) i Brytyjskiego Towarzystwa Naftowego (PESGB – Petroleum Exploration Society of Great Britain) na wspólnej konferencji i targach (1–2 września 2022 r.; Londyn, Wielka Brytania) poświęconych aktualnym perspektywom poszukiwawczym na świecie.

logotypy BEOS i PIG-PIB


Ponad 50 wystawców, 5 panelistów, 33 prelegentów sesji głównych, 28 prelegentów sesji pobocznych – łącznie około 200 uczestników, kierując się głównym mottem konferencji:

BEOS – unique and unmatched opportunity to generate new business opportunities:
a catalyst for deals to be struck and new ventures to be undertaken

zaprezentowało aktualne trendy i perspektywy poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w różnych rejonach świata, szukając nowych inwestorów. I właśnie ze względu na obecność tych ostatnich, BEOS okazał się dużym sukcesem, potwierdzonym nie tylko wysokim poziomem merytorycznym wygłoszonych prezentacji, ale przede wszystkim atmosferą w kuluarach, która jak nigdzie indziej sprzyjała zawieraniu kontraktów biznesowych.

Konferencja i targi, choć wyraźnie zdominowane przez raczej nie największych graczy sektora poszukiwawczo-wydobywczego (m.in. DelticEnergy, ExploroGeoservices, Westwood Energy, ENH, ONHYM, ANCAP, Springfield Group, Europa Oil&Gas), odpowiadając na trudną sytuację na rynku energii w Europie (wojna na Ukrainie, restrykcje wynikające z transformacji energetycznej i polityki zeroemisyjności do 2050 roku), wskazały Afrykę i Amerykę Południową jako główne kierunki obecnej i przyszłej eksploracji naftowej. Szereg nowych prospektów odkryto na pasywnych brzegach Atlantyku w Maroku, Mauretanii, Ghanie, Kongu, Namibii, RPA czy Urugwaju i Argentynie, w których zasoby niejednokrotnie sięgają kilkuset mld m3 gazu ziemnego, a współczynnik sukcesu (wyrażony ilością trafionych – możliwych do opłacalnej komercjalizacji wierceń) przekracza 80%. Przy stabilnej sytuacji politycznej tych krajów i transparentności procesów udzielania koncesji, stanowią one bardzo atrakcyjny obszar inwestycyjny, wyprzedzając Stary Kontynent.

 widok budynku konferencji

Business Design Centre – lokalizacja konferencji BEOS – otwarte w 1862 roku jako Agricultural Hall miejsce spotkań i konferencji w
dzielnicy Islington w Londynie

 sala wewnatrz podczas obrad

Sesja otwierająca konferencji BEOS (Prelegent Stacey Kivel, Partner McCarthy Denning) …tutaj wszystko się zaczyna

W takim razie, cóż do zaoferowania ma Europa? Odpowiedź na to pytanie wydaje się stosunkowo prosta, jeśli śledzić ilość odkryć, zasoby węglowodorów i wydawane koncesje na obszarach morskich Norwegii czy Wielkiej Brytanii. Tutaj przewagę stanowi obecność rozbudowanej infrastruktury przesyłowej, umożliwiającej stosunkowo szybkie i tanie podłączenie nowo odkrytych akumulacji ropy naftowej i gazu ziemnego, ale też zagospodarowanie złóż sczerpanych jako potencjalnych magazynów gazu ziemnego lub struktur podziemnego składowania dwutlenku węgla. Przetarg na pierwsze koncesje umożliwiające sekwestrację CO2 został ogłoszony latem b.r. w Wielkiej Brytanii i, co warto podkreślić, na razie nie wiadomo w jaki sposób działalność tego typu mogłaby być skomercjalizowana. Czyli jak na tym zarobić…

 sala kuluarowa podczas bankietu

Hala targowa BEOS – rozmowy kuluarowe wśród ponad 50 wystawców …a tutaj robi się interesy

W konferencji BEOS wziął udział również przedstawiciel naszego Instytutu – dr Krystian Wójcik, który w jednej z sesji głównych wygłosił referat „New opportunities for oil and gas exploration in Poland”. Była to doskonała okazja do promocji perspektyw naftowych Polski – możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów (co jest niezwykle istotne w kontekście kryzysu energetycznego) – oraz obszarów dedykowanych do zbliżających się rund przetargowych na koncesje węglowodorowe: Kartuzy, Siedlce W, Gryfice, Gorzów Wielkopolski S, Cybinka-Torzym, Zielona Góra Zachód, Blok 208, Koło, Blok 413-414. Stosowane w Polsce procedury udzielania koncesji na drodze przetargu międzynarodowego oraz w tzw. trybie open door są powszechne na całym świecie, zapewniając przejrzystość procedur i otwarty dostęp zagranicznych przedsiębiorstw dla inwestycji na rynku poszukiwawczo-wydobywczym.

identyfikator na tle programu konferencji 

“New opportunities for oil and gas exploration in Poland” – tuż przed

 prelegentka podczas wykładu

“New opportunities for oil and gas exploration in Poland” – tuż po… (Stacey Kivel podczas przemówienia zamykającego
konferencję, tuż po prezentacji K. Wójcika)

Z całą pewnością BEOS był bardzo dobrze zorganizowaną międzynarodową konferencją naftową, a uczestnictwo w tego typu wydarzeniach jest doskonałą okazją promocji potencjału naftowego Polski i zwrócenia uwagi inwestorów, przy jednoczesnej możliwości zdobywania doświadczeń, poznania trendów na światowych rynkach i oferty innych podmiotów konkurencyjnych.

widok budki telefonicznej na tle rzeki o zmierzchu

…a call for tender…

Tekst i zdjęcia: Krystian Wójcik

 

sfinansowanie nfosigw

Udział przedstawiciela PIG–PIB w konferencji i targach BEOS 2022 został sfinansowany w ramach realizacji zadania „Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV" przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.