Wstępny raport dotyczący zdarzeń sejsmicznych w rejonie Morza Bałtyckiego w dniu 26.09.2022

W dniu 26.09.2022 sieć monitoringu sejsmicznego PSG_Sejs_NET Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego realizującego zadania państwowej służby geologicznej, odnotowała w trzech stacjach pomiarowych zlokalizowanych na północy Polski niewielkie wystąpienie fal sejsmicznych.

Pierwsze wstąpienie fal P zostało zarejestrowane na stacjach w miejscowości Lisewo (stacja LISE) o godzinie 02:03:57 oraz na stacji w miejscowości Buślarki (stacja PG33) o godzinie 02:03:51. Drugi wstrząs został zarejestrowany na stacji zlokalizowanej w Lulewicach (stacja LULE) o godz. 19:04:19. Na pozostałych stacjach sejsmicznych znajdujących się w sieci PSG_Sejs_NET określenie czasu przyjścia fali P jest niemożliwe, ponieważ amplituda sygnału nie przekracza szumu na stacji (stacje są za daleko od miejsca wstrząsu).

Epicentrum wstrząsu sejsmicznego zlokalizowała szwedzka Narodowa Sieć Sejsmologiczna (SNSN) w okolicach Bornholmu, a siłę wstrząsu obliczono na M2,3.

mapa Polski z zaznaczonymi stacjami pomiaru fal sejsmicznych

Lokalizacja stacji sejsmicznych działających w sieci PSG_Sejs_NET


wykres fal sejsmicznych

Sejsmogram przedstawiający pierwszy wstrząs sejsmiczny zarejestrowany na stacjach LISE i PPG33


wykres fal sejsmicznych

Sejsmogram przedstawiający drugi wstrząs sejsmiczny zarejestrowany na stacji LULE


sfinansowanie nfosigw


Projekt "Monitoring geodynamiczny Polski" jest realizowany w ramach zadań państwowej służby geologicznej i jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.