Wizyta przedstawicieli islandzkiej służby geologicznej (ISOR) w Oddziale Karpackim PIG-PIB

Na zaproszenie Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB Oddziału Karpackiego w Krakowie uczestniczyli w dniach 5-6 września 2023 r. w wydarzeniu poświęconym projektowi GeoModel pn. „Optymalne zarządzanie niskotemperaturowymi zbiornikami geotermalnymi – polsko-islandzka współpraca w zakresie modelowania złóż”.

W dniu 5 września 2023 r. w Krakowie, odbyła się konferencja poświęcona projektowi GeoModel. Projekt jest realizowany we współpracy pomiędzy Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN), a Służbą Geologiczną Islandii (ISOR). W konferencji udział wzięli także pracownicy Oddziału Karpackiego PIG - PIB: Kamil Pawelec, Małgorzata Tott oraz Małgorzata Jarosz.

Celem projektu GeoModel jest podniesienie jakości zarządzania niskotemperaturowymi zasobami geotermalnymi w Polsce i Islandii, a w przyszłości również i w innych krajach. Bardzo istotnym z punktu widzenia racjonalnej gospodarki surowcami naturalnymi jest fakt promowania korzyści płynących z monitorowania zasobów geotermalnych. Konferencja była okazją do zaprezentowania postępów prac w projekcie.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Projektu finansowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

W kolejnym dniu tj. 6 września 2023 r. przedstawiciele Służby Geologicznej Islandii (ISOR) oraz delegacja z IGSMiE PAN, której przewodziła prof. dr hab. inż. Beata Kępińska, gościli w Oddziale Karpackim PIG-PIB w Krakowie. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Dyrektor Oddziału Panią dr inż. Izabelę Laskowicz. Pierwszą prezentację przedstawił mgr inż. Tomasz Gągulski. Był to krótki rys historyczny nt. Instytutu ze wskazaniem istotnych dla rozwoju kraju odkryć, przedstawienie szerokiego spektrum działań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, jak również tych o charakterze naukowo-badawczym prowadzonych w PIG-PIB.

Podczas prezentacji Instytutu – sala im. J. Burtan (OK PIG-PIB) 

Podczas prezentacji Instytutu – sala im. J. Burtan (Oddział Karpacki PIG-PIB)

Prezentację dotyczącą działalności ISOR przedstawił natomiast Pan Bjarni Gautason, Dyrektor ds. Monitoringu i Edukacji. Rozpoczął od krótkiego historycznego wprowadzenia w początki ISOR na Islandii, po czym omówione zostały główne kierunki jej działalności, zarówno w kraju jaki i za granicą.

Podczas prezentacji Instytutu – sala im. J. Burtan (OK PIG-PIB)

Bjarni Gautason podczas prezentacji

Po krótkiej dyskusji dr Małgorzata Garecka zaprezentowała kolekcję okazów geologicznych stanowiących zbór muzealny Oddziału Karpackiego PIG-PIB. Wizytę przedstawicieli ISOR i delegacji z IGSMiE PAN w Oddziale Karpackim PIG-PIB zakończono pamiątkowym zdjęciem.

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania przed budynkiem OK PIG-PIB

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania przed budynkiem Oddziału Karpackiego PIG-PIB

Wizyta ISOR w OK PIG-PIB nie była jedynym punktem programu przygotowanego przez pracowników Oddziału Karpackiego. Przedstawiciele służby geologicznej Islandii zostali także zaproszeni na wycieczkę, podczas której mieli okazję zwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce, wpisaną w 1978 roku na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Podczas wycieczki gościom towarzyszyli dr Wojciech Granoszewski oraz mgr inż. Tomasz Gągulski.

Podsumowując, spotkanie było okazją do nawiązania cennych międzynarodowych kontaktów. Zaprezentowanie działalności obu służb daje możliwości poszukiwania wspólnych płaszczyzn przyszłej współpracy.

Przyjęcie przedstawicieli ISOR w Oddziale Karpackim PIG-PIB możliwe było dzięki środkom finansowym przewidzianym na współpracę międzynarodową w zakresie geologii.

Tekst: Tomasz Gągulski Zdjęcia: Kamil Pawelec, Tomasz Operacz