PIG - PIB na Polskiej Konferencji Sedymentologicznej – POKOS 8

W dniach 5-7 września 2023 roku pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB uczestniczyli w Polskiej Konferencji Sedymentologicznej - POKOS 8, która odbyła się po pięcioletniej przerwie. Konferencja miała miejsce w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach koło Kielc, a PIG-PIB był współorganizatorem tego wydarzenia.

Podczas konferencji odbyła się sesja plenarna i wycieczki terenowe oraz warsztaty z profilowania rdzeni wiertniczych w magazynie rdzeni w Chmielniku, prowadzone m.in. przez dr Huberta Kiersnowskiego z Zakładu Geologii Regionalnej PIG - PIB.

W kamieniołomie Kowala Dyckerhoff Polska odbyła się pierwsza sesja terenowa, zatytułowana „Zapis środkowopaleozoicznych zdarzeń biotycznych na południowym szelfie Eurameryki”. Poza globalnymi zdarzeniami, takimi jak Kellwasser czy Hangenberg rozważano również zagadnienia granic między franem i famenem oraz dewonem i karbonem.

Druga sesja terenowa była poświęcona węglanom paleozoicznym i została przygotowana m.in. przez dr. Krystiana Wójcika z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej PIG - PIB. Uczestnicy zapoznali się z sedymentologią i aspektami paleośrodowiskowymi utworów środkowego i górnego dewonu, odsłoniętymi w czynnych oraz historycznych kamieniołomach: Winna, Górno, Ołowianka oraz Kadzielnia.

Podczas trzeciej sesji terenowej pt. „Klastyczne osady permo-triasu” prowadzonej m.in. przez pracowników PIG-PIB: dr hab. Annę Fijałkowską- Mader i dr. hab. Wiesława Trelę z Oddziału Świętokrzyskiego PIG - PIB oraz dr. Huberta Kiersnowskiego zapoznano się z profilem osadów detrytycznych dolnego i górnego triasu w północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, na przykładzie kamieniołomów w Jaworzni i Tumlinie oraz kopalni iłów w Pałęgach i Wyszynie Rudzkiej.

Podczas sesji plenarnej zaprezentowano kilka referatów i posterów autorstwa i współautorstwa pracowników PIG - PIB:

 • Karolina Bieńko, Anna Fijałkowska-Mader, Wiesław Trela: "Zapis zmian δ13C i δ18O w sukcesji węglanowej pogranicza dolnego i środkowego triasu w Górach Świętokrzyskich",
 • Hubert Kiersnowski, Anna Fijałkowska-Mader, Karol Jewuła: "Pozycja litostratygraficzna dolno-triasowego ogniwa piaskowców z Tumlina: dziesiątki lat kontrowersji",
 • Aleksander Kowalski, Magdalena Furca: "Środowiska sedymentacji osadów najniższego permu w basenie śródsudeckim na przykładzie formacji z Krajanowa",
 • Michał Krobicki, Krzysztof Starzec, Jolanta Iwańczuk: "Późnotriasowo-jurajska sekwencja transgresywna w Himalajach Nepalu",
 • Ewelina Krzyżak: Wyniki analiz izotopowych i sedymentologicznych węglanowych utworów cechsztynu południowo-wschodniej części permskiego basenu środkowoeuropejskiego,
 • Janusz Jureczka, Stanislav Opluštil, Jakub Jirásek, Artur Kędzior, Artur Kuligiewicz, Jiří Laurin, Richard Lojka, Weronika Nadłonek, Beata Naglik, Mariusz Paszkowski: "Cykliczny charakter sekwencji osadowych karbonu węglonośnego GZW i ich potencjalny związek z cyklami orbitalnymi Milankovicia",
 • Olgierd Pedrycz, Piotr Łuczyński: "Charakterystyka sedymentologiczna dewonu rejonu Skrzelczyc (Góry Świętokrzyskie)",
 • Barbara Studencka, Marek Jasionowski, Marcin Górka, Dariusz Nast, Yuliia Vernyhorova, Andriy Poberezhskyy, Oksana Stupka: "Facje i środowisko sedymentacji osadów środkowego miocenu wzgórz Woroniaków (zachodnia Ukraina, Środkowa Paratetyda)".

Organizatorzy wydarzenia:

 • Polskie Towarzystwo Geologiczne,
 • Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,
 • Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili także pracownicy PIG - PIB: 

 • dr Hubert Kiersnowski,
 • dr hab. Anna Mader (PIG-PIB),
 • dr hab. Wiesław Trela, prof. Instytutu,
 • dr Krystian Wójcik.

Materiały konferencyjne

 Tekst: Karolina Bieńko, Anna Fijałkowska-Mader, Olgierd Pedrycz, Anita Starzycka
Zdjęcia: Karolina Bieńko