Pracownicy PIG-PIB na warsztatach projektu BrineRIS w Hiszpanii

Pracownicy Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB uczestniczyli w warsztatach pt.: „CRM recovery from brines. BrineRIS resource mapping and innovative technologies Workshop”, które odbyły się w marcu 2024 r. w Hiszpanii.

Pracownicy PIG-PIB biorą udział w realizacji projektu unijnego “BrineRIS - Brines of RIS countries as a source of CRM and energy supply” (BrineRIS - solanki w krajach RIS jako źródło pierwiastków krytycznych i energii). PIG-PIB jest Task Partnerem tego projektu. Kierownikiem całości jest dr Magdalena Worsa-Kozak z Politechniki Wrocławskiej, która jest liderem projektu.

W skład zespołu zaangażowanego w projekt wchodzą pracownicy PIG-PIB: dr Lidia Razowska-Jaworek, mgr Marcin Pasternak, dr Agnieszka Bracławska, dr Irena Wysocka, mgr Zbigniew Będkowski oraz mgr Katarzyna Siwy-Będkowska.

ekran z prezentacją

Zajęcia stacjonarne, Barcelona, Hiszpania (zdj. A. Bracławska)

grupa osób pozujących do zdjęcia na schodach

Uczestnicy warsztatów BrineRIS (fot. strona internetowa projektu https://brineris.pwr.edu.pl/)

W ramach dotychczas prowadzonych prac identyfikowano potencjalne zasoby litu - nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej. W projekcie typowano szereg lokalizacji (otwory za węglowodorami, otwory geotermalne, otwory z wodami mineralnymi i inne), najbardziej perspektywicznych do odzysku litu i surowców krytycznych.

W ramach projektu - obok prac typowo kameralnych, które w znacznej części polegały na tworzeniu baz danych, ich analizie i przetwarzaniu, typowaniu miejsc poborów próbek, analizie wyników i tworzeniu raportów - odbyły się liczne wyjazdy służbowe zagraniczne, min. do Finlandii, Węgier, Niemiec, Czech oraz Hiszpanii. Wyjazdy, podczas których prezentowano wyniki prac poszczególnych zespołów były integralną częścią projektu.

panorama hiszpańskiego miasteczka

Miejscowość Caldes de Montbui, Hiszpania (zdj. M. Pasternak)

Ostatnio Geociencias Barcelona (GEO3BCN - CSIC) zorganizowała warsztaty pt. „CRM recovery from brines. BrineRIS resource mapping and innovative technologies Workshop”, których tematyka obejmowała zagadnienia związane z geotermią, wodami kopalnianymi oraz odzyskiem pierwiastków krytycznych z wód kopalnianych. Nowym, potencjalnym źródłem CRM (Critical Raw Materials) okazały się solanki geotermalne i kopalniane.

Podczas warsztatów zaprezentowany został aktualny stan wiedzy na temat CRM oraz innowacyjne technologie odzyskiwania tych pierwiastków. Partnerzy EITRM BrineRIS zaprezentowali najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Warsztaty adresowane były do profesjonalistów z firm wydobywczych i usługowych, specjalistów z zakresu badań i technologii, a także naukowców i badaczy zajmujących się tą problematyką.

grupa ludzi zgromadzonych przy termach

Zwiedzanie Term Rzymskich w miejscowości Caldes de Montbui, Hiszpania (zdj. M. Pasternak)

Dla uczestników zorganizowano warsztaty terenowe (post-workshop field visit) o tematyce geotermalnej oraz górnictwa geotermalnego. Koordynatorem warsztatów terenowych, które odbyły się w dniach 13-14 marca 2024 r. był Instytut Kartograficzno-Geologiczny Katalonii oraz gmina Caldes de Montbui. W ramach warsztatów odbyły się prezentacje dotyczące wprowadzenia do geologii systemów geotermalnych w Katalonii, w tym perspektywa historyczna i wgląd w nowe europejskie projekty. Następnie została przeprowadzona wizyta z przewodnikiem po systemie geotermalnym Caldes de Montbui i przedstawiona została geologia oraz historia tego regionu.

grupa osób siedząca w sali i słuchająca wykładu

Warsztaty terenowe w miejscowości Caldes de Montbui, Hiszpania (zdj. M. Pasternak)

Więcej informacji na temat projektu:
https://brineris.pwr.edu.pl/
https://www.facebook.com/p/Brineris-Project-100083138720913/

Tekst: Agnieszka Bracławska, Marcin Pasternak