PIG-PIB na 8th CE-GIC Conference 2024 w Wiedniu

W dniach 22-24 kwietnia 2024 r. w Wiedniu odbyła się 8. Konferencja Środkowoeuropejskiego Konsorcjum Informacji Geologicznej (8th CE-GIC Conference 2024 in Vienna). Powołane do życia w 2015 roku, CE-GIC stanowi podgrupę działającego na poziomie globalnym Konsorcjum Informacji Geologicznej (Geoscience Information Consortium - GIC) i zrzesza przedstawicieli służb geologicznych ośmiu krajów: Austrii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Słowenii. Podstawową misją Konsorcjum jest wymiana informacji związanych z wykorzystaniem i zarządzaniem cyfrowymi systemami informacji geologicznej w celu wspierania rozwoju nauk o Ziemi w skali regionalnej. Podczas kwietniowego spotkania Państwowy Instytut Geologiczny-PIB reprezentowała Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej, będąca przedstawicielem PIG-PIB w Komitecie Sterującym CE-GIC.

Jako zdalni słuchacze udział także wzięli Piotr Gałkowski z Zakładu Utrzymania i Rozwoju Systemów Dziedzinowych oraz Urszula Stępień z Zakładu Kartografii Geologicznej.

Pierwszego dnia konferencji, zgodnie ze zwyczajową formułą spotkań CE-GIC reprezentanci służb geologicznych poszczególnych krajów przedstawili roczne raporty narodowe, które zawierały informacje o głównych osiągnięciach danej jednostki, realizowanych projektach, problemach, trendach i dalszych planach w zakresie geoinformacji. W imieniu zespołu PIG-PIB taki raport przedstawiła Katarzyna Jóźwik, rozszerzając prezentację o informacje dotyczące postępu prac nad projektem Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej i wdrożonych w jego ramach komponentach systemu, w tym cyfrowego repozytorium produktów kartograficznych.

Znaczna część spotkania poświęcona była prezentacji aplikacji i usług, które są wykorzystywane przez służby geologiczne Środkowej Europy do wprowadzania, przeglądania, prezentacji i udostępniania danych geologicznych. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania nowatorskich narzędzi i technologii.

grupa osób pozująca do zdjęcia, siedząc na schodach

Uczestnicy spotkania w Wiedniu

Austriacka służba geologiczna poinformowała o uruchomieniu centralnego punktu dostępowego do map i innych zasobów kartograficznych – aplikacji pn. „GeSphere Maps”. Słowacy z kolei udostępnili portal prezentujący stare/historyczne mapy geologiczne. W Słowenii infrastruktura danych z czujników terenowych eTeren otrzymała nagrodę za „najlepszą innowację”.

Drugiego dnia spotkania dyskutowano m.in. o zagadnieniach związanych ze słownikami dziedzinowymi i repozytoriami danych oraz technologią WebGIS.

Następna konferencja CE-GIC odbędzie się w Słowenii. W ubiegłym roku gospodarzem wydarzenia był z kolei Państwowy Instytut Geologiczny-PIB.

Tekst: Katarzyna Jóźwik