PIG-PIB na Europe Regional Conference 2024

W dniach 28-29 maja 2024 r. w Krakowie odbyło się wydarzenie branżowe pn. Europe Regional Conference 2024 (ERC24), zorganizowane przez American Association of Petroleum Geologists (AAPG). Motywem przewodnim konferencji była transformacja energetyczna (Energy Transition: Is the Auropean Approach Different?). W spotkaniu wzięło udział ponad 270 osób z 29 krajów, reprezentujących 101 instytucji naukowych i jednostek przemysłowych. Państwowy Instytut Geologiczny-PIB reprezentowała liczna grupa specjalistów i naukowców.

W skład międzynarodowego komitetu technicznego ERC24 AAPG weszło czterech współprzewodniczących: Piotr Krzywiec (ING PAN), Gabor Tari (OMV Upstream), Stanisław Zwolan (Grupa Orlen SA) oraz Maxim Vityk (UGV/Naftogaz Group), a także Bartosz Papiernik (AGH), Mariusz Łukaszewski (Geofizyka Toruń), Jarosław Zacharski (PIG-PIB), Bryan Sralla (Tenaz Energy) i Ivan Virshylo (UGV/Naftogaz Group).

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: prof. dr. hab. Krzysztof Galos (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju), prof. dr hab. Stanisław Mikulski (zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju, PIG-PIB) i prof. Maria Mutti (Przewodnicząca Regionu Europejskiego AAPG).

W wystąpieniu otwierającym konferencję pt. ”Comparing Clean Energy Transitions: Europe and the U.S.” Robbie Gries (była przewodnicząca AAPG) przedstawiła główne różnice w podejściu do wykorzystania surowców kopalnych oraz odnawialnych źródeł energii w USA oraz Europie, podkreślając wciąż istotną rolę surowców kopalnych w transformacji energetycznej. Następnie dr Maxim Vityk, w wystąpieniu pt. „Resilience in Turmoil: Gas Production Amidst War in Ukraine” przedstawił stan zaangażowania sektora poszukiwawczo-wydobywczego w zaspokajanie potrzeb energetycznych w Ukrainie, podkreślając wzrost dziennej produkcji gazu ziemnego z ok 33,6 mln m3/d przed 2021 r. do 37,3 mln m3/d obecnie.

W drugim dniu obrad miał miejsce panel dyskusyjny poświęcony energii, zatytułowany „Energy Transition”. Jego moderatorem był prof. dr hab. Stanisław Nagy (AGH), a udział wzięli: Robbie Gries, dr Mike Simmons (Halliburton), Helen Cromie (Innargi), Bernhard Novotny (OMV), Mykhailo Bratakh (UGV/Naftogaz Group) oraz przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr Andrzej Głuszyński.

panel dyskusyjny z udziałem kilku osób

Panel dyskusyjny w drugim dniu konferencji. Od lewej: Prof. S. Nagy, R. Gries, B. Novotny, A. Głuszyński, M. Simmons, H. Cromie., M. Bratakh. Fot. A. Wójcicki

W ramach dwudniowych obrad odbyły się 24 sesje tematyczne, podczas których wygłoszono 132 prezentacje oraz zaprezentowano 54 postery.Zarówno podczas sesji referatowych jak i w panelu dyskusyjnym, oprócz tradycyjnych zagadnień związanych z analizą systemów naftowych omawiano bieżące problemy przemysłu paliwowo-energetycznego na świecie. Wskazywano, że transformacja energetyczna nie może się odbywać bez istotnego udziału specjalistów związanych z szeroko pojętymi naukami o ziemi (geoscientists) oraz przy wykorzystaniu badań geologicznych. Według uczestników konferencji wsparcie to powinno się odbywać m. in. poprzez bardziej efektywne wykorzystanie surowców kopalnych, powszechniejsze wykorzystanie energii geotermalnej oraz podziemnych struktur do magazynowania energii lub składowania CO2, czy w końcu poprzez poszukiwanie innych surowców niezbędnych w skutecznej transformacji, tj.: wodoru, litu, wanadu, molibdenu itp.

Ogromna waga rozwoju wspomnianych zagadnień i ich wpływu na wsparcie transformacji energetycznej została wyrażona dużą ilością wystąpień poświęconych tej tematyce. Warto wspomnieć, że aż 27 wystąpień związane było bezpośrednio z transformacją energetyczną (The European Energy Transition: CCUS; Geothermal, Hydrocarbon Exploration and Storage, Regulation, Policy and Strategy). Zaproszeni goście podkreślali wysoki poziom konferencji oraz prezentowanych materiałów.Na zakończenie, w imieniu komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Piotr Krzywiec podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, aktywność i zaangażowanie. Wyraził przy tym nadzieję, że nie raz będzie jeszcze okazja, aby spotkać się w tak zacnym gronie w Polsce.

uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji Europe Regional Conference 2024. Fot. Organizatorzy

obrady podczas konferencji

Wystąpienie Karla Henry`ego Steena z PGNiG Upstream Norway AS

dwóch mężczyzn stoi, na tle posteru

Konferencja była okazją do wielu ciekawych rozmów. Jarosław Zacharski z Zakładu Geologii Regionalnej PIG-PIB i Piotr Gawenda z S$P Global

Tekst: Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Jarosław Zacharski