1947 - badania regionalne, rozpoczęte jeszcze przed rokiem 1939, doprowadziły do odkrycia wysadowego złoża soli kamiennej w Kłodawie na Kujawach

1952 - Stanisław Pawłowski wraz z zespołem odkrył złoża siarki w miocenie zapadliska przedkarpackiego koło Tarnobrzega. Było to odkrycie o znaczeniu światowym i znacznie przyczyniło się do rozwoju gospodarki kraju

1954 - w Sudetach, w pobliżu Stanisławowa, odkryto jedno z największych w Europie złóż barytu. Trzy lata później rozpoczęto eksploatację

1957 - na monoklinie przedsudeckiej, między Lubinem a Głogowem, odkryto ogromne, i to w skali globalnej, złoże miedzi, a jak się niebawem okazało - również srebra. Zostało ono udokumentowane przez zespół Jana Wyżykowskiego

1954-1960 - w wyniku prac grawimetrycznych i wiertniczych, prowadzonych przez Zbigniewa Wernera, odkryto wysady solne w Izbicy Kujawskiej, Lubieniu, Łaniętach, Mogilnie i Damasławku

1952-1960 - prace poszukiwawcze w osadach mioceńskich na Niżu Polskim, realizowane z inicjatywy Edwarda Ciuka, doprowadziły do udokumentowania wielu złóż węgla brunatnego, m.in. Adamów, Uniejów, Gubin, Mosty i Rogoźno. W latach 1961-1975 pracownicy PIG zbadali budowę, jakość i zasobność złóż Bełchatowa, Złoczewa i tak zwanych rowów wielkopolskich

1962 - wiercenia w rejonie Krzemianki i Udrynia na Suwalszczyźnie, wykonane według projektu prof. Jerzego Znoski, ujawniły obecność wanadonośnych rud ilmenitowo-magnetytowych

1964 - w wyniku intensywnych prac geologicznych prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny w rejonie Zatoki Puckiej odkryto złoża polihalitu

1964–1971 - pracownicy PIG udokumentowali złoża węgla kamiennego na Lubelszczyźnie, odkryte w okresie międzywojennym przez prof. J. Samsonowicza