XII Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku. Rola geologii w energetyce niskoemisyjnej i magazynowaniu energii”

Pobierz jako plik iCal
17.12.2021, 10:00 - 13:30
LOKALIZACJA 
online
ORGANIZATORZY 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska-PIB, Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, NFOŚiGW

Zapraszamy do udziału w XII FORUM INNOWACYJNOŚCI “Klimat wobec wyzwań XXI wieku. Rola geologii w energetyce niskoemisyjnej i magazynowaniu energii”, poświęconemu transformacji energetycznej, walce o czyste powietrze oraz ograniczeniu negatywnych skutków zmian klimatu.

To zagadnienia stawiają dzisiaj przed geologią nowe wyzwania. Podczas Forum wspólnie z zaproszonymi do dyskusji ekspertami będziemy dyskutowali o zwiększeniu możliwości wykorzystania energii wód termalnych oraz ciepła pozyskiwanego z gruntu do celów ciepłowniczych.

Obok pozyskiwania energii równie ważną kwestią jest jej magazynowanie, dlatego odpowiemy na pytanie, czy budowa geologiczna Polski sprzyja podziemnemu magazynowaniu energii i jej nośników.

Zastanowimy się także, czy podziemne składowanie dwutlenku węgla, wobec zmian klimatu, to nasza przyszłość, a jeśli tak, to w jakich strukturach geologicznych w Polsce możemy go bezpiecznie składować.

Transmisja na żywo odbędzie się na profilu FB Ministerstwa Klimatu i Środowiska

https://www.facebook.com/MKiSGOVPL

W spotkaniu udział wezmą:

  • Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Główny Geolog Kraju

  • Dominik Bąk – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • dr inż. Mateusz Damrat – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

  • Łukasz Białczak - Prezes Zarządu Geotermia Polska Sp. z o.o.

  • Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta Sochaczew

  • Grzegorz Burek – redaktor naczelny Redakcji GLOBEnergia

  • prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • dr Mariusz Socha – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • dr Wiesław Kozdrój – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • Jarosław Zacharski – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Prowadzenie: dr hab. Piotr Szrek - Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

AGENDA WYDARZENIA

10:00-10:30     
OTWARCIE SPOTKANIA
 

Prowadzący spotkanie: dr hab. Piotr Szrek, Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB

Powitanie: dr inż. Mateusz Damrat, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB

Wystąpienie przewodniczącego Rady Programowej Forum Innowacyjności: prof. dr hab. Aleksander Nawrat

Wprowadzenie w tematykę ForumPiotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju

  CIEPŁO ZIEMI

10:30-11:00

Potencjał geotermalny Polski – zagospodarowanie i perspektywy
dr Mariusz Socha, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
11:00-11:20

Geotermia niskotemperaturowa – innowacyjne rozwiązania, kierunki rozwoju
dr Wiesław Kozdrój, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB

11:20-12:05

Panel dyskusyjny: Geotermia w ekologicznej gminie
Moderator: Grzegorz Burek, redaktor naczelny Redakcji GLOBEnergia
Uczestnicy: Piotr Dziadzio, Dominik Bąk, Mateusz Damrat, Łukasz Białczak, Mariusz Socha, Piotr Osiecki

  MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE W STRUKTURACH GEOLOGICZNYCH

12:05-12:35

CCS bezpieczną technologią niwelującą emisje CO2
prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
12:35-13:05

Wykorzystanie wybranych struktur geologicznych do podziemnego magazynowania substancji
Jarosław Zacharski, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB
13:05-13:20

Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi)

13.20 13.30 ZAKOŃCZENIE FORUM

  pdf Program Forum do pobrania (733 KB)

Zadawanie pytań podczas konferencji będzie możliwe tylko za pomocą platformy ClickMeeting po wcześniejszej rejestracji (link do formularza >>)

Regulamin wydarzenia >>