Sympozjum Historyczne Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Pobierz jako plik iCal
21.01.2022, 10:00 - 14:15
LOKALIZACJA 
online
ORGANIZATORZY 
Polskie Towarzystwo Geologiczne

21 stycznia 2022 roku (piątek) odbędzie się Sympozjum Historyczne Polskiego Towarzystwa Geologicznego pt. "Oddziały i Sekcje PTGEOL. Działalność i ich rola w Towarzystwie". 

Organizatorami wydarzenia są: Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Zarząd Główny Towarzystwa.

Patronat honorowy nad Sympozjum objęli:

  • Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
  • Mateusz Damrat, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

PROGRAM SYMPOZJUM

10.00

Otwarcie Sympozjum
Rafał Sikora
10.15

Dzieje Oddziału Krakowskiego PTGeol
Anna Waśkowska, Rafał Sikora, Krzysztof Starzec
10.30

Historia Oddziału Warszawskiego PTGeol
Izabela Ploch
10.45

Historia Oddziału Wrocławskiego PTGeol
Andrzej Żelaźniewicz, Aleksander Kowalski
11.00

Historia Oddziału Szczecińskiego PTGeol
Andrzej Piotrowski, Paweł Sydor
11.15

Historia Oddziału Świętokrzyskiego PTGeol
Anna Mader
11.30

Historia Oddziału Poznańskiego PTGeol
Janusz Skoczylas
11.45 - 12.15
Przerwa
12.15

Historia Oddziału Górnośląskiego PTGeol
Małgorzata Labus, Rafał Sikora, Katarzyna Strzemińska
12.30

Historia Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego
Andrzej Wierzbowski, Anna Feldman-Olszewska
12.45

Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń PTGeo
Rafał Sikora
13.00

Zasłużeni dla hydrogeologii w 100-leciu PTGeol
Józef Chowaniec
13.15 - 14.15 Panel dyskusyjny i zakończenie Sympozjum


UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

Konferencja odbędzie się w trybie ON-LINE, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBmZWMzY2UtNTczNi00OGFkLTk4ZjctMDhhNzcxMzlmZDQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

 

 

  pdf CYRKULARZ WYDARZENIA  (1.28 MB)